Cryopoland > Services > Czyszczenie suchym lodem

Potrzebujesz pomocy w doborze technologii czyszczenia?

Nie jesteś pewny(a) czy czyszczenie suchym lodem sprawdzi się w Twoim przypadku? Wypełnij formularz kontaktowy, opisz nam swoje potrzeby i umów się na bezpłatną prezentację naszych możliwości technologicznych.

Skontaktuj się

Czyszczenie suchym lodem czym jest?

Czyszczenie suchym lodem to mało inwazyjna, innowacyjna metoda strumieniowa, w której jako czynnika roboczego używa się granulatu suchego lodu. Dzięki bardzo wysokiej wydajności, skuteczności działania i braku zanieczyszczeń, czyszczenie suchym lodem powoli wypiera dotychczasowe metody czyszczące, takie jak obróbka strumieniowa piaskiem, szkłem bądź czyszczenie przy użyciu agresywnych środków chemicznych. Urządzenie do czyszczenia suchym lodem z ang. “iceblaster” wykorzystuje silnie skompresowane powietrze, które dzięki specjalnej dyszy rozpędza granulki suchego lodu do prędkości powyżej 500 km/h. Powstała energia kinetyczna w połączeniu z niską temperaturą granulatu (- 78,5°C) powoduje utratę elastyczności oraz pękanie powłoki zanieczyszczenia. Rozpędzone cząstki suchego lodu wdzierają się w powstałe szczeliny i tam przechodzą ze stanu stałego w gazowy. Proces ten powoduje odspajanie zabrudzenia, jednak nie uszkadza (nawet wyjątkowo delikatnych) powierzchni. Umożliwia też czyszczenie materiałów wrażliwych na korozję i kontakt z wodą.jak dziala czyszczenie suchym lodem

Przykładowe czyszczenia suchym lodem które wykonujemy

Czyszczenie spawalni

Urządzenia do spawania są idealnym przykładem aplikacji dla czyszczenia suchym lodem. Oczyszczanie jednego zespołu narzędzi spawalniczych (stołu spawalniczego) klasycznymi metodami za pomocą szczotki metalowej i chemii mogą trwać do 8 godzin. Czasy czyszczenia stanowisk spawalniczych przy użyciu suchego lodu wynoszą zwykle 1 – 2 godzin. Korzyści obejmują: wydłużony czas produkcji, zmniejszają liczbę złomu, zwiększają ogólne morale pracownika i znacząco ograniczają koszty pracy. Ponadto, ponieważ czyszczenie suchym lodem nie uszkadza kosztownych części, w tym osprzętu lub złącza, znacznie wydłuża się żywotność urządzeń.

Czyszczenie form wtryskowych

Utrzymanie czystych wnęk form dla HDPE, PET, PEN, PP, PU jest poważnym problemem w utrzymaniu obecnych standardów wysokiej jakości. Powstawanie niepożądanych resztek powierzchniowych z samej mieszanki produktów, osadu pleśni lub  resztek z procesu znakowania może powodować różne problemy, począwszy od “wypływek” do gorszej jakości produktu a nawet prowadzić do uszkodzenia narzędzi.  Czyszczenie suchym lodem jest niezwykle skuteczną metodą czyszczenia form, dodatkowo w wielu przypadkach eliminuje konieczność demontażu form z prasy a także w żadnym stopniu nie uszkadza samej formy.

Czyszczenie odlewni i pieców hutniczych

Wydmuchiwanie suchego lodu jest stosowane w przemyśle odlewniczym, ponieważ pozwala na efektywne czyszczenie form, rdzeni i pieców. Czyszczenie suchym lodem znacznie redukuje czas przestoju w porównaniu z konwencjonalnym czyszczeniem. Do czyszczenia suchym lodem nie są potrzebne żadne dodatkowe rozpuszczalniki czy woda. Podczas procesu czyszczenia nie powstają żadne wtórne odpady czy popłuczyny a jedyną pozostałością jest oderwany brud.

Czyszczenie suchy lodem w przemyśle gumowym

Czyszczenie suchym lodem idealnie usuwa resztki gumy z powierzchni czyszczonej. Z biegiem czasu, w trakcie tłoczenia gumy otwory wentylacyjne w kształtkach form są zatkane i uniemożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie. Powoduje to błędy i nieprawidłowości w oponach, które następnie należy utylizować jako odpad. Do niedawana z braku innych metod otwory te były czyszczone przy użyciu małych wierteł w celu usunięcia zatorów gumy. Problemem tej metody były pojawiające się z czasem mikropęknięcia, które na stałe zatykały otwory wentylacyjne. Wydmuchiwanie suchego lodu eliminuje ten problem, a proces czyszczenia jest szybszy niż kiedykolwiek.

Czyszczenie klejów

Klasyczne metody ścierne najczęściej powodują powstanie ciepła co zwiększa lepkość kleju co obniża szybkość czyszczenia. W Cryopoland wykonujemy usuwanie wszelkiego rodzaju klejów metodą oczyszczania suchym lodem. W porównaniu z alternatywnymi metodami obniżona temperatura medium czyszczącego osłabia wiązanie adhezyjne na czyszczonej powierzchni. Przyklejone etykiety, przelewy kleju osadzone na taśmie transportowej, rozklejone elementy, mogą być oczyszczone podczas czyszczenia suchym lodem nawet w ciągu pracy urządzeń.

Remediacja ognia

Czyszczenie na suchym lodzie jest bardzo skuteczne w usuwaniu zniszczeń po pożarze, m.in.: toksycznych pozostałości, sadzy i związanych z nimi zapachów. Niezależni likwidatorzy często wykorzystują suchy lód współpracując z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi na dużych obszarach geograficznych, aby szybko usuwać uszkodzenia.

Usuwanie pleśni

Suchy lód idealnie sprawdza się także przy usuwaniu pleśni. Siła uderzenia granulek lodu w połączeniu z szybkim rozprężaniem się gazu powstałego w wyniku sublimacji pozwala na usunięcie wierzchniej warstwy oraz tej, znajdującej się poniżej zawierającej strzępki grzybni. W wyniku takiego czyszczenia otrzymamy czyste drewno, pozbawione zanieczyszczeń. 

Czyszczenie generatorów

pary odzyskiwania ciepła. Zwiększanie mocy wytwórczej systemów HRSG przy regularnym czyszczeniu zawsze było konieczne w celu utrzymania efektywnej produkcji energii. Czyszczenie przy pomocy suchego lodu nie tylko przyspiesza proces czyszczenia, ale jest lepsze od wszystkich innych metod. Wysokociśnieniowe urządzenie do oczyszczania zestalonym dwutlenkiem węgla czyści głębiej i dokładniej niż jakikolwiek inny sposób. Cryopoland posiada doświadczenie w tego typu czyszczeniach. Przy prawidłowo czyszczonych rurach wejściowych i wyjściowych spadnie ciśnienie wsteczne, a wyjściowe wzrośnie, co spowoduje mierzalną poprawę generowanej mocy.

Czyszczenie prasy drukarskiej

Ze względu na precyzyjny charakter drukowania ważne jest, aby przynajmniej niektóre części i komponenty utrzymywać w idealnej czystości na bieżąco pozbywać się obcych materiałów, co zapewnia wysoką wydajność i utrzymanie prasy. Właściciele muszą dbać o okresowe harmonogramy czyszczenia i konserwacji wszystkich maszyn w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i zapewnienia szybszych ustawień i mniejszej liczby ponownych wydruków. Maszyny drukarskie są bardzo skomplikowane i delikatne, w porównaniu do większości maszyn przemysłowych i posiadają wiele elementów, które mogą być narażone na nieostrożne i nieprofesjonalne piaskowanie. To właśnie dlatego tego typu czyszczenia warto zlecać tylko firmom, posiadającym doświadczenie z tego typu urządzeniami. Nasi pracownicy jako nieliczni na rynku mogą się tym pochwalić tego typu ekspertyzą.

Czyszczenie elektroenergetyki

Technologię opartą na suchym lodem oferujemy również firmom energetycznym przy czyszczeniu ich systemów dystrybucji wysokiego napięcia. Proces z wykorzystaniem zestalonego CO2 może być bezpiecznie używany na aparaturze zasilanej energią, unikając kosztownych procedur przełączania i związanych z nimi przerwami w dostawie energii. Cryopoland pracuje z napięciem do 28 kV.

Silniki elektryczne

Uzwojenia silników elektrycznych mogą być czyszczone na miejscu z wykorzystaniem suchego lodu. Proces ten odbywa się bez wilgoci i prowadzi do oszczędności czasu, poprzez wyeliminowanie potrzeby suszenia. Temperatura suchego lodu łamie więzy zanieczyszczeń szybciej niż rozpuszczalniki lub piaskowanie. Po wysublimowaniu suchego lodu jedyną pozostałością po procesie czyszczenia będzie oderwany brud . 

Potrzebujesz technologii opartych na suchym lodzie? Jesteśmy w niej ekspertami!